Klimavegg

Yttervegger skal fungere som klima skjermer mot vær og vind, lyd og brann for å oppnå ønsket innemiljø og sikkerhet.

Klimabygg AS er en aktør som kan klare å få ned utslippene. Vi hjelper med å ta de beste valgene og produktene.

Klimavegg/ yttervegg er en betegnelse på vegg som har krav til klimautslipp. Kravene til yttervegger/ klimavegger er definert i TEK10 – forskriftene.

Vi bruker godkjente byggevarer som er godkjent av SINTEF. 

SINTEF Teknisk Godkjenning for et produkt innebærer at:

• Produktet er vurdert som egnet for bruk i norske byggeprosjekter, med de betingelser og anbefalinger som godkjenningen gir.

• Produktet tilfredsstiller de minstekrav og kvaliteter som SINTEF anbefaler.

•Produktet er vurdert som egnet for norsk klima og norsk byggeskikk.

•Produktet inneholder ikke farlige stoffer, vurdert fra europeiske lister over kjemiske stoffer og den norske prioritetslisten.

• Produktet bidrar ikke til helseskadelige emisjoner til inneluften.

• Produktet bidrar ikke til skadelig utlekking til vann og jord.

• Godkjenningen inneholder relevant miljødokumentasjon for både TEK og BREEAM-NOR.

2022

Alle disse klimaveggene har vi avdekket eller utbedret skader i 2022