Miljø

På dette restaureringsprosjektet har vi gjenbrukt ca 70 % av materialene.

Klimabygg AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er dette både fordi vi bryr oss om miljøet, men også for at du skal få en bedre bolig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er et norsk, offentleg sertifikat. Ordningen blir støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet. Stiftelsen tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Det som mange steder blir byggeavvfall vi selge på netttportaler .Da får vi gjennbruk. Vi har Vipps som gjør det enkelt å kjøpe brukte byggevarer på byggeplassen og for at vi kan dokumentere hvor produktet har tatt veien. Vipps oss på Vipps nr 586998

Hver bransje har spesifikke krav. I tillegg til lovpålagte krav, som bruk av verneutstyr og sortering av avfall, innbefatter kravene for byggebransjen blant annet:

• I forkant av ethvert tiltak skal det innhentes dokumentasjon fra byggherre/tiltakshaver om det er avklart at bygget  ikke er i strid med eventuelle naturverdier eller kulturminner samt forurensing.

• I samarbeid med våre ansatte skal virksomheten bidra til at bygg blir fleksible i arealbruk, at det brukes materialer og ventilasjonsløsninger som gir godt inneklima, at det brukes materialer med lang holdbarhet og som kan gjenvinnes/brukes på nytt, og at bygget får en miljøvennlig energibærer og et lavt energiforbruk.

• Materialer skal transporteres direkte fra leverandør til byggeplass uten unødvendig mellomlagring, der det er mulig.

• Svinn og kapp skal reduseres mest mulig.

• Virksomhet skal ved vedlikehold av fasader/overflater iverksette tiltak for oppsamling av maling- og pussrester.