Energirådgivning

«Formålet er å redusere samlet energibruk. Enova har en rekke støtteordninger det er mulig å søke på, alt fra ombygging av bygningskropp til mindre tiltak. Jo før vi kommer inn i bildet angående ditt byggeprosjekt jo bedre råd kan vi gi.»

– Walter Norstrand

Klimabygg AS har flere Enova-sertifiserte energirådgivere, og mange års erfaring. Dette gjør oss til en av Bergens mest kompetente byggmestere på området. Energirådgivning med påfølgende tiltaksplan og energiattest er første steget på veien til en mer energieffektiv bolig. Det kan være store summer å spare.

Klimabygg kan prise, planlegge og gjennomføre en helhetlig energieffektiv oppgradering av din bolig. I tillegg kan du søke Enova om støtte på inntil 150.000 kroner til utgifter knyttet til ombyggingen.

Klimabygg er godkjent Energispesialist innen rehabilitering og rådgivning. Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. For å gjøre det lettere og tryggere for boligeiere å spare energi driver Naturvernforbundet prosjektet energismart.no, og samarbeider med lokale energispesialister i hele landet. En Energispesialist er en kompetent, erfaren og kunnskapsrik håndverksbedrift som satser på energitiltak.

Enova

Det kan være store summer å spare på energieffektivisering av din bolig. I tillegg kan du søke Enova om støtte på inntil 150.000 kroner til utgifter knyttet til ombyggingen.

Det er mulig å søke Enova om støtte til oppgradering av din bolig. Støtteordningen er kun tilgjengelig for dem som gjennom energirådgiving har fått en tiltaksplan og energiattest for boligen. Les mer på enova.no.

Enova SF er et statsforetak som eies av Klima- og miljødepartementet. Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet. 

Formålet med virksomheten er å redusere samlet energibruk og klimagassutslipp. For deg som boligeier betyr økonomisk støtte reduserte kostnader i tillegg til bedre bokomfort, og enda en grunn til å velge energismart.

Støtteordninger

Enova har en rekke støtteordninger det er mulig å søke på. Alt fra ombygging av bygningskropp til mindre tiltak. Under kan du se noen av disse støtteordningene. Klikk på linkene i eksemplene under for å komme ti Enova sine sider.

Hans får proff hjelp for å få mest mulig i støtte til oppussing av boligen

Hans Johansson og samboeren skal gjøre huset fra 1967 mer energieffektivt. Nå håper de på støtte fra Enova.