Utvalgte prosjekt.

Klimabygg AS er skodd for å ta på oss alle typer tømreroppdrag i Bergen, og omkringliggende kommuner. Her vil vi fortløpende legge ut eksempler på prosjekter vi har gjennomført.

Sandviksbodene 21

Et tilbygg i byen

Utbygger: Klimabygg

Kunde: Karstein B. Vågenes AS

Byantikvaren anbefaler omsøkt påbygg av garasje i tilknytning til eksisterende, midlertidig fredet sjøbod.

Sandviksbodene 21 er del av et fredet miljø med godt bevarte sjøboder. Eiendommen består av en midlertidig fredet sjøbod, sannsynligvis oppført på 1700-tallet, samt en garasje av nyere dato. Sjøboden ble restaurert på 1990-tallet. Området med sjøbodene har svært høy antikvarisk verdi som eksempel på havnetekniske kulturminner i verdensklasse

Hjellestad

Innredning

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: Hjellestadvegen AS

Byggår: 2017

Angarde

Fasadeutbedring

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: Angarde AS

Byggår: 2016

Full rehabilitering av glassfasade med forsterkning og remotering. Samarbeid med arkitekter og bruk av Sintef Byggforsk i dette prosjektet.

Hjellestad

Innredning

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: John Petter Olsen

Byggår: 2019

Steinhus

Restaurering

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: Walter Norstrand

Byggår: 2017

På dette restaureringsprosjektet har vi gjenbrukt ca 70 % av materialene.