Utvalgte prosjekt.

Klimabygg AS er skodd for å ta på oss alle typer tømreroppdrag i Bergen, og omkringliggende kommuner. Her vil vi fortløpende legge ut eksempler på prosjekter vi har gjennomført.

Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg / Bergen Kommune

Vi bygger nye kontorer på 1000 m2, pluss et stort garderobeanlegg . Bæreprofilene til lydvegger og andre nyoppsatte vegger er gjenbrukt og kommer fra andre steder i bygget. 118 bøkefelt i kontor blir oppgradert i en flott elegant farge.

K11C, Krokatjønnveien 11C, Spelhaugen, Fyllingsdalen

Her har vi bygget om 3500 m2 med kontorer og lager, og håper å få bygge 3000 m2 til.

I 2015 skiftet Auto 23 navn til Angarde og endret fokus fra bil til grønn byutvikling. Dette viser stor evne til omstilling. Angarde sin visjon er å skape en bærekraftig, pulserende og urbanbydel på Spelhaugen.

Her går det fra asfalt og betong til en grønn, miljøvennlig bydel som er klimanøytral og selvforsynt med energi. I et område som i dag er preget av næringsbygg og parkeringsplasser bygger
Angarde, Den grønne byen sammen med Klimabygg AS.

For Bkk Enotek har vi revet 1400 m2 lagerområde og bygget om med gjenbruksmaterialer.

• 19 store dører gjenbrukt
• Revet og renovert 200 m2 med vegger
• Nye lager og kontor som er gjenbrukt fra andre steder
• I kontorområdene i 2. etg har vi revet og gjenbrukt kontorene
• Totalt 240 bøkefelt er fullstendig oppgradert og omskapt til moderne design av vår maler Miljøfarge

Smarte løsninger og flott design

Fn elektro

For Fn elektro har vi revet, ombrukt, og bygget om over 300 m2 kontorlandskaper til de lekreste kontorlokaler.

Nesten alle kontorene er gjenbrukt og oppgradert. Himlingen er gjenbrukt. 66 bøkefelt har fått nytt flott utseende. Møbler er oppgradert og fremstår som helt moderne.

Fn elektro er, som Klimabygg, en Miljøfyrtårn bedrift.

Sandviksbodene 21

Et tilbygg i byen

Utbygger: Klimabygg

Kunde: Karstein B. Vågenes AS

Byantikvaren anbefaler omsøkt påbygg av garasje i tilknytning til eksisterende, midlertidig fredet sjøbod.

Sandviksbodene 21 er del av et fredet miljø med godt bevarte sjøboder. Eiendommen består av en midlertidig fredet sjøbod, sannsynligvis oppført på 1700-tallet, samt en garasje av nyere dato. Sjøboden ble restaurert på 1990-tallet. Området med sjøbodene har svært høy antikvarisk verdi som eksempel på havnetekniske kulturminner i verdensklasse

Hjellestad

Innredning

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: Hjellestadvegen AS

Byggår: 2017

Angarde

Fasadeutbedring

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: Angarde AS

Byggår: 2016

Full rehabilitering av glassfasade med forsterkning og remotering. Samarbeid med arkitekter og bruk av Sintef Byggforsk i dette prosjektet.

Hjellestad

Innredning

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: John Petter Olsen

Byggår: 2019

Steinhus

Restaurering

Prosjektleder: Walter Norstrand

Kunde: Walter Norstrand

Byggår: 2017

På dette restaureringsprosjektet har vi gjenbrukt ca 70 % av materialene.